Topos

T172

nowy numer wraz z tomikami
ROBERTA GAWŁOWSKIEGO
I JERZEGO HAJDUGI
BEZPŁATNA PRZESYŁKA DO KOŃCA SIERPNIA

Piotr Wiktor Lorkowski, znany i wnikliwy krytyk poezji, germanista, tłumacz twórczości R.M. Rilkego w „Nowym Napisie. Co tydzień”  nr 21, w rubryce „Wydane w Sopocie” recenzuje dwa tomiki wierszy, które ukazały się w Bibliotece Toposu – Jerzego Ł. Kaczmarka „Niewidzialny stygmat” i Wojciecha Kassa „Objawy”.

Swoją refleksję względem pierwszego tomiku kończy następującymi rozpoznaniami – „Dyskurs tego zbioru nosi na sobie ślad zainteresowania autora kulturą krajów niemieckojęzycznych. W ojczyźnie Hölderlina poeta znajduje przyjaciół. W podróży towarzyszy mu wiersz Szwajcara Jochena Keltera. Zaś ekfraza – interpretacja obrazu Caspara Davida Friedricha Kobieta przy oknie (Frau am Fenster) ostatecznie dowodzi, że przywoływanych motywów nie traktuje ani ornamentacyjnie, ani pretekstowo. Swoje wizje i refleksje modeluje Kaczmarek na sposób różnoraki. Obok cykli niemal eseistycznych znajdziemy tutaj miniatury, drobiazgi o aforystycznej zwięzłości (Życie), impresyjne miniatury (zima), nawet formę skrajnie minimalistyczną, czyli pół haiku na marnośćżycia. Dlatego ów „dziennik duszy” przekonuje także zaletami warsztatu”.

Recenzję „Objawów” Wojciecha Kassa podsumowuje tymi słowami: „Wolno nam już chyba postawić hipotezę, że ten tom po części stanowi odpowiedź na deficyt tego, co rzeczywiste, dające się nazwać po imieniu. Zapewne dlatego ważnym składnikiem poetyckiego języka Kassa są konkretne nazwy majowych roślin (wobec przyrody żywi wielką, bezwarunkową i wolną od ideologicznych przechyłów czułość), zwierząt, ptaków (Aj, ty) lub nazwy miejsc, budzące określone skojarzenia kulturowe, czasem rozległe, jak w wierszu Droga do Fiesole. Tylko w takich przestrzeniach mogą się urzeczywistniać najważniejsze wartości. Można być wdzięcznym za piękne małżeństwo (Do żony), cieszyć się z łączących z towarzyszami pióra więzów braterstwa i wyrażać podziw dla pisarzy szlachetnych zasługami a dostojnych wiekiem (Mówiły kobiety). Można wreszcie żegnać umarłych i godzić się z przyszłym rozpadem własnego śmiertelnego ciała (Ecce corpus). Ale przedtem trzeba ukochać wszystko, co jest do miłowania nam dane. Miłością trudną, gdyż

trudnym jest to z wnętrza
płynące przywiązanie do ziemi,
która przestała być ogrodem, trudną
jest wiara w ludzi, którzy się pogubili
na dobre, porzuciwszy swoich
aniołów stróżów; przemija ochota
do śpiewu, który odżywia

ziemię i wszelkie stworzenie
z niej pochodzące, a z coraz większym
zapałem i w gniewie bezczeszczone;
i wielce trudnym jest odwaga w każdym przedsięwzięciu
jakie narzuca życie, które z wielkim
trudem daje się miłować.

Choćby taki cytat, wyjęty z wiersza Do Roberta Walsera, zaświadcza, że Wojciech Kass swoim poetyckim zobowiązaniom nieustannie stara się sprostać. Z całych sił. Z pełnym powodzeniem.

Czytaj więcej>>
https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-21/artykul/wydane-w-sopocie-2-dwa-razy-po-dwie-dekady?srce=tygodnik

Konkursy

Tytuł konkursu Nadsyłanie zgłoszeń do Pozostało dni
VI. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Pióro Pegaza w 2020 r. sobota, 31 październik 2020 42 -
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego... sobota, 31 październik 2020 42 -
XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”… piątek, 27 listopad 2020 69 -

Zamówienia

Najnowszy numer dwumiesięcznika literackiego „Topos” w cenie 19 zł można nabyć w siedzibie wydawcy (ul. J. Czyżewskiego 12, Sopot) lub pisząc na adres: prenumerata@tps-dworek.pl Bezpłatna przesyłka na terenie kraju do końca sierpnia.

Wszelkie informacje dotyczące archiwalnych numerów czasopisma oraz tomików poetyckich dostępne są pod adresem: prenumerata@tps-dworek.pl

Numery archiwalne „Toposu” (bez tomików w cenie 10 zł za sztukę), tomiki poetyckie (w cenie 15 zł za sztukę) oraz Biblioteki Krytyki (w cenie 20-25 zł za sztukę) można zamówić pod adresem prenumerata@tps-dworek.pl Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo informację o koszcie przesyłki, całkowitej kwocie przelewu, oraz podane zostaną dane do przelewu.

Szczegółowe spisy treści najnowszych i archiwalnych numerów „Toposu” oraz spis książek z serii „Biblioteka Toposu” znajdziesz w zakładce Archiwum „Toposów” , Biblioteka „Toposu” oraz w Katalogu czasopism kulturalnych.

Prenumerata

Prenumerata na rok 2020 obejmuje 6 kolejnych numerów, w tym jeden numer podwójny,
z dołączonymi gratis książkami z serii Biblioteki „Toposu” (zbiory poezji i książki krytyczne)

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy – Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
ul. J. Czyżewskiego 12
81-706 Sopot

Nr rachunku odbiorcy: 
Santander S.A.: 78 1500 1706 1217 0006 3736 0000
Tytułem: Prenumerata

Kwota: 95 zł (koszty wysyłki gratis na terenie Polski)
Prenumerata zagraniczna 95 zł plus koszty wysyłki (po indywidualnym uzgodnieniu)

Po wykonaniu przelewu prosimy o przesłanie
aktualnego adresu do wysyłki czasopisma
na adres: prenumerata@tps-dworek.pl 

Polecamy nowości Biblioteki Krytyki

Nieosiągalne? Realizm – wyobraźnia – pamięć (przechadzki krytycznoliterackie)

Karol Alichnowicz

 

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 166
Biblioteka „Toposu” T.179 / 2020


Cena: 20 zł
Dla prenumeratorów „Toposu” książka gratis!

Czytaj więcej...

 

 

 

Głód nadziei. Eseje i szkice o poezji współczesnej

Janusz Nowak

Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wymiary tomu: 14cm x 21 cm
Liczba stron: 366
Biblioteka „Toposu” T.178 / 2020

Cena: 25 zł
Dla prenumeratorów „Toposu” książka gratis!

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronaty

 XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki STRUNA ORFICKA 2020 im. Wojciecha Bąka

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

IX edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2019

Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

45. Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Jesienna Chryzantema”

IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski "Hymn Zachwytu"

Kazimiera Iłłakowiczówna „Pod obcym niebem. 33 wczesne utwory”                                          

Zofia Zarębianka „Bóg wpisany w wiersze"

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2019

„Rozmawiamy we wszystkich kierunkach”

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz za rok 2018

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Andrzej Turczyński „Kuglarnia”

„Chleb z deszczem” Piotra Wojciechowskiego

IX Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

Anna Legeżyńska „Hartwig. Wdzięczność”

„Brzozowski. Nowoczesność” Macieja Urbanowskiego

„Schulz i po Schulzu” – konferencja naukowa

„Matecznik” Małgorzaty Lebdy nagrodzony Orfeuszem

Orfeusz czytelników

Orfeusz Mazurski przyznany

Znamy finalistów Nagrody Orfeusz

Konkurs Poetycki im. Danuty „Inki” Siedzikówny

Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ

VIII Festiwal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy

„O sztuce. Krytyka, teoria, rozmowy” Macieja Mazurka

C.S. Lewis, „Alegoria miłości. Studium tradycji średniowiecza”

Seria wydawnicza „Projekt: Egzystencja i Literatura”

Anna Matysiak, „Spacja. Notatnik redaktorki” 

Festiwal Poetycko-Muzyczny Noc Chopina

FLASH ADV